Simone Weilová: Kríž

Kto bojuje mečom, mečom hynie. A ten, kto mečom nebojuje, zahynie na kríži.
Kristus uzdravujúci chorých, kriesiaci mŕtvych atď. – to je tá pokornejšia, ľudskejšia, menšia časť jeho poslania. Tou nadprirodzenou časťou je krvavý pot, neuspokojená túžba po ľudskej úteche, prosba o milosť, pocit opustenosti Bohom.
Opustenosť Bohom v tom najvyššom okamihu ukrižovania, aká priepastná láska na oboch stranách!
„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

V tomto je dôkaz toho, že kresťanstvo je niečím božským.
Byť pravdivým vyžaduje byť nahým a mŕtvym – bez imaginácie. Preto musí byť stelesnenie pravdy nahé a mŕtve. Jedine kríž nie je prístupný imaginárnemu nasledovaniu.
Aby nasledovanie Boha nebolo len vecou slov, musí to byť nasledovanie spravodlivého, no aby sme boli vedení za hranice našej vôle, je nevyhnutné, aby sme si nemohli zvoliť nasledovať ho. Nikto si nemôže zvoliť kríž.

Človek si môže zvoliť istý stupeň asketizmu alebo heroizmu, ale nie kríž, čiže utrpenie trestu.

Tí, čo ukrižovanie vnímajú jedine ako obeť, vidia v ňom prospešné tajomstvo a jeho prospešnú trpkosť. Želať si mučeníctvo je príliš málo. Kríž je omnoho viac než mučeníctvo.

Kríž je najúplnejším, najhorším možným utrpením – utrpením trestu. To je záruka jeho autentickosti.
Kríž. Strom hriechu bol skutočným stromom, strom života bol dreveným trámom. Niečím, čo neposkytuje ovocie, ale len rast vo vertikálnom smere. „Syn človeka musí byť pozdvihnutý a on k sebe vezme všetkých ľudí.“ Udržujúc len vertikálny smer pohybu, môžeme v sebe zabiť všetku životnú energiu. Listy a plody sú plytvaním energie, ak chceme len rásť.
Adam a Eva hľadali božskosť v životnej energii – v strome a ovocí. No tá je pre nás pripravená v mŕtvom dreve, presne ohranenom, na ktorom visí mŕtve telo. Tajomstvo nášho vzťahu s Bohom musíme hľadať v našej smrteľnosti.
Boh sa vyčerpáva v prekonávaní nekonečnej vrstvy času a priestoru, aby dosiahol dušu a ulovil ju. Ak s tým duša výslovne a úplne súhlasí (hoci len v okamihu krátkom ako úder blesku), potom sa Boh tejto duše zmocní. A keď sa stane úplne jeho, opustí ju. Zanechá ju úplne samu a teraz musí ona, tápajúc, prekonať nekonečnú vrstvu času a priestoru v hľadaní toho, koho miluje. A tak duša, hoci z opačného konca, prekonáva tú istú cestu, akú k nej prekonal Boh. A to je kríž.
Boh je ukrižovaný tým, že konečné bytosti, podliehajúce nevyhnutnosti, priestoru a času, myslia.

Musím vedieť, že ako mysliaca, konečná bytosť som ukrižovaným Bohom.

Mám byť ako Boh, no ako ukrižovaný Boh.

Ako všemocný Boh, ktorý podliehal nevyhnutnosti.
Prometheus – boh ukrižovaný preto, lebo priveľmi miloval ľudí. Hippolytus, človek potrestaný preto, že bol priveľmi čistý a priveľmi v obľube bohov. Zblíženie božského a ľudského volá po treste.
Sme tým, čo je k Bohu najvzdialenejšie, umiestnené na úplný okraj, z ktorého však nie je celkom nemožné vrátiť sa k nemu. V našom bytí je poranený Boh. Sme ukrižovaným Bohom. Božia láska k nám je utrpením. Ako by mohlo to, čo je dobrom, milovať zlo bez utrpenia? A to, čo je zlom, trpí milovaním dobrého takisto. Vzájomná láska Boha a človeka je utrpením.
Aby sme si uvedomili vzdialenosť medzi nami a bohom, musel byť Boh ukrižovaným otrokom. Pretože my sme schopní uvedomovať si vzdialenosť jedine pri pohľade nadol. Je pre nás omnoho ľahšie predstaviť si seba ako Boha Stvoriteľa než ako ukrižovaného Krista.
Rozmer Kristovho milosrdenstva je rovnaký ako vzdialenosť deliaca Boha a stvorenie.

Úloha meditácie poukazuje na rozpoltenie.

Preto nedokážeme uvažovať zostúpenie Boha k ľuďom alebo vystúpenie človeka k Bohu bez rozpoltenia.
Musíme prekonať nekonečnú vrstvu času a priestoru – a prvý to musí urobiť Boh, pretože on k nám prichádza prvý. Z ciest medzi Bohom a človekom je najväčšou láska. Je taká veľká ako vzdialenosť, ktorú treba prekonať.

A teda aby bola láska čo najväčšou, musí byť aj vzdialenosť čo najväčšou. Preto môže zlo dosahovať až najkrajnejšiu hranicu, za ktorou mizne už samotná pravdepodobnosť dobra. Zlu je dovolené siahať po túto hranicu. Niekedy sa dokonca zdá, že ju presahuje.

Toto je v istom zmysle presným opakom toho, čo si myslel Leibniz. Je to určite kompatibilnejšie s Božou veľkosťou, pretože ak by Boh stvoril najlepší z možných svetov, znamenalo by to, že toho veľa nedokáže.
Boh prekonáva svet na ceste k nám.
Ukrižovanie je existenciou dokonalej spravodlivosti bez tej najmenšej prísady prejavenia sa. Spravodlivosť je zo svojej podstaty nekonaním. Môže byť transcendovaná alebo vytrpená.

Ukrižovanie je dokonale nadprirodzená spravodlivosť, úplne zbavená akejkoľvek pomoci, dokonca i lásky Božej, ktorú by mohlo byť cítiť.

Vykupiteľské utrpenie je to, ktoré obnažuje utrpenie a uskutočňuje ho v jeho čistote. To zachraňuje jestvovanie.
Ako je Boh prítomný v prijímaní eucharistie, ktorú zmysly vnímajú ako kúsok jedla, tak je prítomný v najväčšom zle skrz vykupiteľské utrpenie na kríži.
Od ľudskej úbohosti k Bohu. No nie ako kompenzácia či útecha, ale ako vzájomný vzťah.
Sú ľudia, pre ktorých je prospešné všetko, čo prináša Boha bližšie k nim. Pre mňa je prospešné všetko to, čo ho udržuje v diaľke. Medzi mnou a ním je vložený svet – a k nemu navyše kríž.
Utrpenie je voči nevinnosti úplne vonkajšie a pritom je jej súčasne vlastné.

Krv na snehu. Nevinnosť a zlo. Samotné zlo musí byť čisté. Môže byť čisté jedine ako utrpenie niekoho nevinného. Nevinná bytosť, ktorá trpí, vrhá na zlo svetlo spásy. Takáto bytosť je viditeľným obrazom nevinného Boha. Preto Boh milujúci človeka a človek milujúci Boha musia trpieť.

Šťastná nevinnosť. Aj to je niečím drahocenným. No ide o neisté a príliš krehké šťastie, šťastie závislé na náhode. Kvety na jabloni. Šťastie nie je pripútané k nevinnosti.
Byť nevinným značí niesť na sebe váhu celého vesmíru. Znamená to zbaviť sa protiváhy.
V sebavyprázdňovaní sa vystavujeme celému tlaku okolitého sveta.
Boh sa ľuďom dáva buď ako mocný alebo ako dokonalý – je na nich, čo si vyberú.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s


%d blogerom sa páči toto: