Archive for the ‘Deklarácia ľudských záväzkov’ Category

Simone Weilová: Náčrt k Deklarácii ľudských záväzkov

07/01/2010

Vyznanie viery

Jestvuje skutočnosť, ktorá je mimo tohto sveta, teda mimo času a priestoru, mimo ľudského vedomia, mimo všetkého, čo je človek schopný obsiahnuť. Tejto skutočnosti zodpovedá túžba po absolútnom dobre v hĺbke ľudského srdca, túžba, ktorá bude vždy jestvovať a ktorú neutíši nič z tohto sveta.

Ďalší prejav tejto skutočnosti na tomto svete je v absurdných a neprekonateľných protirečeniach, v ktorých sa nutne ocitne ľudský rozum vždy, keď sa pohybuje výlučne v tomto svete.

Tak ako je skutočnosť tohto sveta výlučným zdrojom faktov, tak je tá druhá skutočnosť výhradným zdrojom dobra.

Je jediným zdrojom všetkého dobra, ktoré na tomto svete môže jestvovať: čiže všetkej krásy, pravdy, spravodlivosti, oprávnenosti, poriadku a každého ľudského konania, ktoré si je vedomé záväzkov.

Tie mysle, ktoré svoju pozornosť a lásku upierajú na tú druhú skutočnosť, sú jedinými prostredníkmi, prostredníctvom ktorých môže dobro zostúpiť z tej druhej skutočnosti medzi ľudí.

Hoci leží mimo dosahu ľudského vnímania, je v ľudských silách obrátiť voči nej svoju pozornosť a lásku.

Nič nemôže podporiť domnienku, že by bol ktokoľvek kedykoľvek pripravený o túto schopnosť.

Táto schopnosť je skutočnou len v miere, v akej je uplatňovaná. A jedinou podmienkou jej uskutočnenia je náš súhlas. (more…)