Archive for the ‘Iliada’ Category

Simone Weilová: Iliada. Báseň o sile

07/01/2010

Iliada

Báseň o sile

 

Skutočným hrdinom, skutočnou témou a ústredným bodom Iliady je sila. Sila využívaná človekom, sila zotročujúca človeka, sila, pred ktorou ľudské telo uhýna. V tomto diele sú rozdiely v ľudskom duchu zobrazované vždy ako vyplývajúce z jeho vzťahu k sile a ľudského ducha tu môžeme uvidieť ako zničeného a zaslepeného presne tou istou silou, o ktorej si myslel, že ňou bude vládnuť, ako deformovaného váhou tej sily, ktorej slúži. Rojkom, ktorí túto silu považujú vďaka pokroku za takmer prekonanú, sa bude Iliada javiť ako historický dokument; pre ostatných, ktorých úsudok je jasnejší a ktorí považujú silu, v súčasnosti práve tak ako v minulosti, za ústredný bod ľudskej histórie, je Iliada tým najčistejším a najkrajším zo zrkadiel.

(more…)