Archive for the ‘Ľudská osobnosť’ Category

Simone Weilová: Ľudská osobnosť

07/01/2010

„Nezaujímaš ma.“ Nik nemôže predniesť tieto slová bez toho, aby sa nedopúšťal krutosti a neprevinil sa voči spravodlivosti.

„Tvoja osobnosť ma nezaujíma.“ Tieto slová môžu padnúť vo vzrušenej debate blízkych priateľov bez toho, že by to akokoľvek narušilo ich priateľstvo.

V tomto zmysle môže človek povedať „Moja osobnosť je bezvýznamná“ bez toho, že by sa degradoval, no nie „Ja som bezvýznamný.“

To ukazuje, že čosi v slovníku moderného myšlienkového smeru, známeho ako personalizmus, je chybné. A v takomto prípade, ak je závažná chyba v pojmosloví, je to takmer neklamný znak chyby samotného myslenia.

(more…)