Archive for the ‘Moc slov’ Category

Simone Weilová: Moc slov

07/01/2010

Relatívna bezpečnosť, ktorú nám v dnešnej dobe poskytuje technológia prostredníctvom istého ovládania prírody, je viac než vyvážená nebezpečenstvom deštrukcie a masakrovania vo vzájomných ľudských konfliktoch. Ak je týmto nebezpečenstvom vyhubenie, ide bezpochyby aj o dôsledok ničivej sily zbraní, vyvinutých našimi technológiami; no tieto zbrane nestrieľajú samé od seba a je nečestné obviňovať mŕtve veci za situáciu, za ktorú nesieme plnú zodpovednosť len my sami. Všetky naše najvážnejšie problémy majú niečo spoločné, niečo, čo sa povrchnému pozorovateľovi môže zdať byť upokojujúce, no čo je v skutočnosti veľkým nebezpečenstvom: ide o konflikty bez definovateľného cieľa. Celé dejiny dosvedčujú, že práve takéto konflikty sú tými najhoršími. Je možné, že jasné rozpoznanie tohto paradoxu je jedným z kľúčov k pochopeniu dejín; že je kľúčom k našej dobe, o tom niet pochýb.

(more…)