Archive for the ‘31-35’ Category

Čítanie

13/08/2010

“Našou úlohou je rozoznať brata v cudzincovi a Boha vo vesmíre.”

(more…)

Výcvik

13/08/2010

“Dobro nezvratne produkuje dobro, a zlo zlo, v čisto duchovnej sfére. Na druhej strane, v ríši prirodzeného, ktorá zahŕňa psychológiu, dobro a zlo recipročne spôsobujú jedno i druhé. Preto nebudeme v bezpečí, pokiaľ nedosiahneme sféru duchovného – presne tú sféru, v ktorej nedostaneme nič vlastným úsilím, v ktorej musíme pri všetkom čakať, že to dostaneme zvon.”

(more…)

Nešťastie

13/08/2010

“Utrpenie: nadradenosť človeka nad Bohom. Vtelenie bolo nevyhnutné, aby táto nadradenosť nebola škandalózna.”

(more…)

Nevyhnutnosť a podriadenosť

12/08/2010

“Ak by moja večná spása ležala tu predo mnou ako nejaká vec na stole, a mne by stačilo natiahnuť ruku a zmocniť sa jej, neurobila by som to, ak by som na to nedostala príkaz.

(more…)

Stiahnutie sa

12/08/2010

„Ja“ je len tieňom, vrhaným hriechom a omylom stojacim v ceste Božiemu svetlu, a my tento tieň považujeme za bytosť.

Aj keby sme mohli byť ako Boh, bolo by lepšie byť hlinou, poslúchajúcou Boha.

(more…)